Hirunews Logo
%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A.
Sunday, 08 July 2012 - 8:11
දැයට කිරුළට අම්පාර හදන්න පටන් අරන්.
4

Shares
485

Views

දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන භූමිය සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ මස 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ මෙහෙයුම් කමිටු ප්‍රධානී අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළා. මෙමගින් අම්පාරේ පැවැත්වෙන දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයෙන් නැගෙනහිර කලාපයම සංවර්ධනය වන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE