Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
Monday, 23 July 2012 - 7:48
කප් රුකෙන් වැඩි ආදායමක්.
4

Shares
491

Views 

පොල් හා පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම තුළින් පසුගිය වසරේ රුපියල් මිලියන 29දහසකට අධික ආදායමක් උපයාගෙන ඇති බව පොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතුසංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මෙරට දළජාතික නිෂ්පාදනයෙන් එය සියයට 2.8 ක දායකත්වයක්. දැනට පොල් ත්‍රිකෝණයේ සියයට 56 ක් පමණ පොල් වගාවට වෙන් කර තිබෙනවා. මීට අමතරව දැනට කුඩා පොල්වතු හයලක්ෂ අනූඅටදහස් එකසිය හැටඅටක් පමණ ලංකාව පුරා ඇතැයි ගණනය කොට තිබෙනවා. සමස්ත කර්මාන්තයෙන් සියයට 75 ක පමණ අයත්වන්නේ කුඩා පොල්වතු කාණ්ඩයටයි. සිය ජීවන වෘත්තිය ලෙස  පොල් කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව 835000 කට අධික පිරිසක් යෙදී සිටින බව සඳහන්.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE