Hirunews Logo
%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%A7.
Sunday, 29 July 2012 - 8:14
මන්නාරමේ තෙල් ලබන වසරේ මතුපිටට.
5

Shares
624

Views

මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ තෙල් කැණීමේ දෙවන අදියර ලබන වසර තුළ ආරම්භ කරන බව කෙයාන් ඉන්දියා සමාගම ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන්ගේ නවතම වාර්තාවල දැක්වෙන පරිදි මේ වන විට තෙල් කැණීම් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමට ටෙන්ඩර්පත් ද කැඳවා අවසන්. ලබන වසරේ සිට තෙල් මතුපිටට ගැනීම සමාගමේ අරමුණයි. තෙල් කැණීම්වලට අදාළ මූලික සමීක්ෂණ සියල්ල මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව ද කෙයාන් සමාගම සඳහන් කර තිබෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
You may also like :