Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92.
Thursday, 23 August 2012 - 12:58
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙනුත් කාලගුණ අනාවැකි.
5

Shares
601

Viewsගොවීන් සඳහා කාලගුණ අනාවැකි ඉදිරිපත් කිරීමට කෘෂි කර්ම අමාත්‍යාංශය සූදානම් වනවා. එහි  ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්‍ෂ ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.ඞී.බී. වික්‍රමසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය ඇතිව මෙම කාලගුණ අනාවැකිය ඉදිරිපත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවයි.

rn

 

rn

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE