Hirunews Logo
%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A.
Saturday, 08 September 2012 - 19:37
මිරිජ්ජවිල උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින්.
3

Shares
466

Views

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම උද්භිත උද්‍යානය වන මිරිජ්ජවිල උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම් කඩිනම් කර ඇතැයි ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. අක්කර 300ක් පුරා පැතිර යන මෙම උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම් මේ වන විටත් සියයට 50කින් පමණ අවසන් කර තිබෙනවා. උද්‍යානයට අවශ්‍ය පැළ සහ ශාක සියයට 80කින් පමණ වගා කර ඇති අතර කඩිනමින් එහි වැඩ කටයුතු අවසන් කරන ලෙස ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ විසිනුයි උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE