%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
Monday, 10 April 2017 - 17:36
හැමෝටම යන්න, ගොඩනැගිල්ලක උඩම තට්ටුවේ හදපු බය හිතෙන සුපිරි නිර්මාණය (ඡායාරූප)
15,785

Views
ටෙක්සාස්වල ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකර ඇති මෙම නිර්මාණයට ලොව පුරා බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමුවී තිබෙනව.

මේ නිර්මාණය නාන තටාකයක්.

නමුත් එහි ඇති සුවිශේෂතාව වන්නේ තට්ටු 40 ක ගොඩනැගිල්ලක ඉහලම තට්ටුවේ මෙම තටාකය ඉදිකර තිබීමයි.

ඇත්තටම දැක්කම බයක් දැනුනත් මෙහි ඉදිකිරීම් කර ඇත්තේ එහි පතුලට අඟල් 8 ක ඝනකමකින් යුතු වීදුරුවක් යොදාගනිමින්.

මෙය ගොඩනැගිල්ලේ සිට අඩි 10 ක් පිටතට ඉදිකර තිබෙනවා.

එහි සිට පහතින් ඇති නගරය පෙනෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් පහතින්.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE