%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+-+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
Thursday, 23 August 2018 - 14:11
තාරුකා වන්නිආරච්චිගේ උපන්දින සැමරුම - (ඡායාරූප)
485

Views
පුංචි තිරයේ හැඩකාරිය තාරුකා වන්නිආරච්චිගේ උපන්දිනය පසුගිය 20 වනදාට යෙදී තිබුණා.

ඒ් හේතුවෙන් අසරණ වූ පිරිස සමග එකතු වී තෑගි බෙදා දී සිය උපන්දිනය සැමරූ ආකාරය මෙහි දැක්වේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE