%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%93+%22%E0%B6%8B%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+2019%22+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
Wednesday, 25 December 2019 - 9:14
හිරු ටීවී "උඳුවප් ගී මියැසිය 2019" ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් රැසක් පිරිවරාගෙන වර්ණවත් වුණේ මෙහෙමයි (ඡායාරූප)
289

Views
නත්තල වෙනුවෙන් හිරු ටීවී පවත්වන "උඳුවප් ගී මියැසිය 2019" වැඩසටහන ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණා.

මෙවරත්, උඳුවප් ගී මියැසියේ සංගීතය සැපයූවේ රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ ෆ්ලෑෂ් බැක් සංගීත කණ්ඩායමයි.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE