%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%96.
Monday, 02 April 2012 - 8:35
සුරේනි ද මෙල් මේ දවස්වල එයාගේ අලූත් ඇල්බම් එකට ලෑස්ති වෙනවලූ.
32

Shares
3,946

Views

ඉතින් අපි සුරේනිගෙන් ඇහුවා එයාගේ අලූත් ඇල්බම් එක ගැන. එයා කිව්වේ ඒකෙ වැඩ දැන් ගොඩක් දුරට ඉවරයි කියලා. ඒ වගේම මල් මිටක් කියලා අලූත් වීඩියෝ එකකුත් කළා කියලයි එයා කිව්වේ. ඒකේ මෙලඩි දෙකම එයාම කළා කියලයි සුරේනි ද මෙල් අපිට කිව්වේ.

 

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
You may also like :