%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.
Saturday, 09 June 2012 - 11:24
අක්ෂේ කුමාර් සහ සොනක්ෂි ප්‍රභූ දේවා ගැන කතා කරයි.
10

Shares
1,235

Views

රවුඩිතා තෝර් චිත්‍රපටය ශංගාරාත්මක ප්‍රහසනයක්. එමගින් කියැවෙන සිනහව මුසු වූ ආදර කතාවේ චරිත මැව්වේ  අක්ෂේ කුමාර් සමග සෝනක්ෂි සිංහ. මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළේ ප්‍රභූ දේවා. ඇත්තටම ප්‍රභූ දේවා හොද අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ද? අපි ඒ ගැන අක්ෂේ කුමාර් කියන්නේ මොකක් ද කියලා බලමු.

rn

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
You may also like :