%E2%80%98%E2%80%98%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%83+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E2%80%99%E2%80%99+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7
Thursday, 09 August 2012 - 9:41
‘‘විසුල අහස යට’’ වික්ට
8

Shares
1,077

Views

විසුල අහස යට ටෙලි නාට්‍යයේ වික්ටර්ගේ චරිතය රඟපාන්නේ රංගන ශිල්පී විමල් කුමාර ද කොස්තා. අද අපි කථා කරන්නේ ඔහුට..

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE