%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%96+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%AC+%E0%B6%85%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
Monday, 09 September 2019 - 16:21
විපක්ෂනායක ඉස්සරහට ආපු පොඩ්ඩෙක් කිසිවෙකු නොසිතූ ලෙස මහින්ද හඬ අණුකරණය කළ හැටි මෙන්න
52

Shares
6,260

Views
විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවෙන්න පසුගියදවසක පොඩ්ඩෙක් එනවා.

ඒ ඉමේෂ් ලක්ෂාන් .

මේ පොඩ්ඩා මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරියේදීම ඔහුගේ හඬ අනුකරණය කර පෙන්වුයේ එහි සිටි සියල්ලන්ම සිනා සාගරයක ගිල්වමින්.

එම අවස්ථාව දැක්වෙන වීඩියෝව පහතින්.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
News Image
Hiru News Programme Segments
1,612 Views
52,400 Views
20,243 Views
27,105 Views
230 Views
101,658 Views
Top