Hirunews Logo
%22%E0%B6%94%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92+%22
Monday, 07 December 2015 - 9:01
"ඔවුන් වැරදියි මම නිවැරදියි "
131

Shares
5,908

Views
හාඩ්  ටෝක් තුළින් අද ඍජුවම ප‍්‍රශ්ණ කිරීමට ලක්වන්නේ සමාජ සවි බලගැන්වීම සහ සුබසාධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායකයි.

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
News Image
Hiru News Programme Segments
2,817 Views
6,765 Views
8,079 Views
8,195 Views
692 Views
52,304 Views
Top