Hirunews Logo
%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F
Saturday, 16 January 2016 - 20:45
මේ පාලනය මේ අවුරුද්ද ඇතුළේ විග්‍රහ කරන්ට එපා
212

Shares
9,540

Views
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුව ප්‍රශ්න කරන්නේ ජාතික හෙළ  උරුමයේ මහ ලේකම්,   අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවකයි. 

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
News Image
News Image
Hiru News Programme Segments
16 Views
6,142 Views
5,184 Views
4,665 Views
277 Views
38,196 Views
Top