Hirunews Logo
%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%91
Sunday, 06 November 2016 - 21:12
බලාපොරොත්තු වන දේවල් සිදුවන්නේ නෑ
59

Shares
2,686

Views
අද හාඩ් ටොක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස් මහතාගෙන්.

<iframe width="600" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/PIBwfuM0aBY?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
News Image
Hiru News Programme Segments
2,817 Views
6,765 Views
8,079 Views
8,195 Views
692 Views
52,304 Views
Top