%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1
Sunday, 24 December 2017 - 20:01
බලය පිහිටවද්දී සහය දෙන තැන
53

Shares
2,387

Views
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කරෙන්නේ බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය ගෙන්.

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
You may also like :
News Image
Hiru News Programme Segments
1,089 Views
48,355 Views
18,888 Views
25,381 Views
166 Views
97,679 Views
Top