Hirunews Logo
16+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B6%BA
Sunday, 01 July 2018 - 20:18
16 කණ්ඩායමත් සමඟ ඇති වෛරය
29

Shares
1,319

Views
අද හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය තුලින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කැඳවුම්කරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංගගෙන්.

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
News Image
Hiru News Programme Segments
3,239 Views
7,298 Views
8,232 Views
8,324 Views
872 Views
52,938 Views
Top