Hirunews Logo
%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%AF+%3F
Sunday, 19 May 2019 - 20:49
ඔබේ ගෙදරත් කඩුවක් තිබුණද ?
33

Shares
1,515

Views
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නිර්මාතෘ මෙන්ම, හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වූ දිවංගත එම්.එච්.එම්. අෂ්රොප් මහතාගේ බිරිඳ වන හිටපු ඇමතිනී ෆේරියල් අෂ්රොෆ් මහත්මියගෙන්.

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
News Image
News Image
Hiru News Programme Segments
300 Views
39,315 Views
16,325 Views
21,703 Views
272 Views
89,134 Views
Top