%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB
Sunday, 04 August 2019 - 23:54
විධායක ජනාධිපති ධුරය කොඩි විනයක් - මහින්ද අමරවීර
27

Shares
1,220

Views
විධායක ජනාධිපති ධුරය කොඩි විනයක් - මහින්ද අමරවීර

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
You may also like :
News Image
Hiru News Programme Segments
368 Views
47,717 Views
18,667 Views
25,097 Views
153 Views
97,125 Views
Top