නිමල් සිරිපාලට විපක්ෂ නායක ධුරය දැරීම යෝග්‍යද ?

Monday, 30 March 2015 - 9:41

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AF+%3F
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 26 දෙනෙකු නව රජයේ අමාත්‍ය ධුර භාරගැනීමත් සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ කාර්ය භාරය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් පැන නැගුණා. දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ බහුතර මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන්. මෙවැනි පසුබිමක් තුළ විපක්ෂ නායක ධුරය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාට දැරිය නොහැකි බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුලූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හවුල්කාර පක්ෂ ගණනාවක් පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව නිදහස් පක්ෂය රජයේ අමාත්‍ය ධුර ලබාගැනීමත් සමග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ට විපක්ෂ නායක ධුරය දැරීම යෝග්‍යද යන්න මෙවර ජනතා හඬ තුළින් විමසා බැලෙනවා.