ගයන්ත නාමල්ට සුබ පතයි.

Saturday, 17 December 2011 - 16:50

%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B6+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අයවැය ඡන්දය අවසන් කර සභාගැබෙන් මන්තී‍්‍රවරුන් ඉවතට යද්දී ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තී‍්‍රවරයාට නාමල් රාජපක්ෂ මන්තී‍්‍රවරයා හමුවුණා. විවාදයේදී රාජ්‍ය මාධ්‍ය රාජපක්ෂ පවුලේ මාධ්‍ය බවට පත්වී ඇතැයි ගයන්ත මන්තී‍්‍රවරයා චෝදනා කරද්දී, එය පිළිගත් නාමල් මන්තී‍්‍රවරයා ඊට වගකිව යුත්තේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ප‍්‍රධානීන් යැයි කළ ප‍්‍රකාශය කාගේත් කතා බහට ලක්ව තිබුණා.

ගයන්ත ඔයා හොඳ කතාවක් කළා. ඔය වගේ විවේචන කරන්න. ඔයාගේ විවේචනේ පදනමක් තිබුණා.

නාමල් මන්තී‍්‍රවරයා එසේ කියද්දී, ගයන්ත කරුණාතිලකගේ ප‍්‍රතිචාරය වූයේ මෙවැන්නක්.

ඔයත් හොඳ කතාවක් කළා. විවේචනාත්මකව බලන්න ඔයාට පුළුවන් කියලා ඒකෙන් අපිට තේරුණා. මගේ සුබ පැතුම්.