මංගලට මිටි කරදර.

Saturday, 24 September 2011 - 17:45

%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BB.

අගමැති දි.මු.ජයරත්නගේ පුතාගේ විවාහ මංගලෝත්සවය පසුගියදා කොළඹ හෝටලයක පැවති අතර, ඊට පක්ෂ විපක්ෂ නායකයන් රැසක් එක්ව සිටියා. එහිදී ජනාධිපතිවරයා සහ අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා එකම මේසයේ සිටි අතර, වෙනත් මේසයක සිටි මංගල සමරවීර මන්තී‍්‍රවරයාට අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා එම ස්ථානයට එන ලෙස සංඥාවක් ලබා දුන්නා. එහිදී ජනාධිපතිවරයා මෙවැනි විහිළුවක් කළා.අපි ඩලස්ව මාතරට එවන්නේ නෑ, ඡන්දෙදි. මොකද ඔයාට වෙන විරුද්ධවාදියෙක් ඉන්නවනේ, බුද්ධික පතිරණ.

 කමක් නෑ, මිටි කෙනෙක් වෙනුවට තවත් මිටි කෙනෙක්. මට මිටි අයගෙන්මයි කරදර.

 

මංගල, ඩලස් අමාත්‍යවරයා සහ බුද්ධික මන්තී‍්‍රවරයා පිළිබඳව එසේ කියද්දී ජනාධිපතිවරයාට සිනහ නොවී සිටිය නොහැකි වුණා.