2024+%E0%B6%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7
Friday, 15 September 2017 - 9:32
2024 ඔලිම්පික් සත්කාරකත්වය ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරට
16

Shares
1,984

Views
2024 ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරටත්, 2028 වසරේ ඔලිම්පික් උළලේ සත්කාරකත්වය ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස් නුවරටත් හිමිව තිබෙනවා.

ප්‍රංශය මීට පෙර 1900 වසරේදී සහ 1924 වසරේදී ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සත්කාරකත්වය ලබාදි ඇති අතර 1932 සහ 1984 වසරවල පැවති ඔලිම්පික් උළෙලට ලොස්ඇන්ජලීස් නුවර දායකත්වය සැපයුවා.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE