%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B7%86%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7
Tuesday, 18 June 2019 - 20:05
එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක, ක්‍රිකට් ප්‍රධාන ආරක්ෂක උපදේශක තනතුරට
1

Shares
232

Views
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක උපදේශකයා ලෙස හිටපු ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔහු, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙරටදී සහ විදේශ රටවල ක්‍රීඩා කරන තරග සංචාරවල, කණිෂ්ඨ කණ්ඩායම්වල පුහුණුකරුවන්ගේ සහ ක්‍රීඩාංගණවල ආරක්ෂාව භාරව කටයුතු කරනු ඇති.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE