Hirunews Logo
%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BE+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D.%E0%AE%95%E0%AF%87.%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88
Thursday, 13 June 2019 - 14:20
முன்னாள் காவல்துறைமா அதிபர் என்.கே.இலங்ககோணுக்கு அழைப்பில்லை
941

Views
உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் சாட்சி வழங்குவதற்காக முன்னாள் காவல்துறைமா அதிபர் என்.கே.இலங்ககோணை முன்னிலையாகுமாறு அறிவிக்கவில்லை என அந்த குழுவின் தலைவர், பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

அவருக்கு மேலதிகமாக சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சின் செயலாளர் பத்மசிறி ஜயமான்னவும் இன்றைய தினம் குறித்த குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு அறிவிக்கப்படவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குறித்த இருவரும் பயங்கரவாத தாக்குதல் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் உறுப்பினர்களாகும்.

இதற்கு முன்னர் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹஸ்புல்லா, முன்னாள் காவல்துறைமா அதிபர் இலங்ககோண், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் பத்மசிறி ஜயமான்ன, பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் நீதியமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே.ரத்னசிறியும் சாட்சி வழங்குவதற்காக இன்றைய தினம் தெரிவுக்குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
Hiru News Programme Segments
HiruNews
HiruNews
HiruNews
HiruNews
HiruNews
HiruNews
HiruNews
HiruNews
HiruNews
1,245 Views
HiruNews
HiruNews
HiruNews
38,194 Views
HiruNews
HiruNews
HiruNews
15,963 Views
HiruNews
HiruNews
HiruNews
38,063 Views
HiruNews
HiruNews
HiruNews
247 Views
HiruNews
HiruNews
HiruNews
87,928 Views
Top