அறிவுறுத்தல் வழங்கிய ஜனாதிபதி...

Thursday, 23 January 2020 - 21:02

%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%9C%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF...
கைது செய்யப்பட்ட அனைவரையும் சமமாக நடத்துமாறும் எந்தவித அலுத்தங்களுக்கும் அடிபணியாது செயற்ப்படுமாறும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதில் காவல் துறை மா அதிபருக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளார்.


9.55 மணிக்கான தலைப்பு செய்திகள்
Friday, 28 February 2020 - 21:35

9.55 மணிக்கான தலைப்பு செய்திகள் Read More

 வீடமைப்பு திட்ட நிர்மாணப் பணிகளில் இராணுவத்தினரை இணைத்துக்கொள்வதற்கு தீர்மானம்..!
Friday, 28 February 2020 - 21:31

மலையக வீடமைப்பு திட்ட நிர்மாணப் பணிகளில் இராணுவத்தினரை... Read More

எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ.ரி.ஐ வைப்பாளர்கள்...!
Friday, 28 February 2020 - 20:18

ஈ.ரி.ஐ வைப்பாளர்கள் இன்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.பொறளை... Read More