%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
Friday, 18 January 2019 - 19:33
மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்
281

Views
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 79 சதம் விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 66 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 232 ரூபா 24 சதம். விற்பனை பெறுமதி 239 ரூபா 65 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 203 ரூபா 57 சதம் விற்பனை பெறுமதி 210 ரூபா 67 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 82 சதம். விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 9 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 52 சதம் விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 45 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 128 ரூபா 13 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 51 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 97 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 40 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 63 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 69 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 56 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 483 ரூபா 56 சதம், ஜோர்தான் தினார் 256 ரூபா 92 சதம், குவைட் தினார் 601 ரூபா 65 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 6 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 60 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 63 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE