%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
Friday, 22 February 2019 - 21:57
மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்
1

Shares
128

Views
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி,
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 177 ரூபா 44 சதம் விற்பனை பெறுமதி 181 ரூபா 31 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 230 ரூபா 21 சதம். விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 66 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 199 ரூபா 87 சதம் விற்பனை பெறுமதி 206 ரூபா 94 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 176 ரூபா 13 சதம். விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 38 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 133 ரூபா 32 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 27 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 124 ரூபா 61 சதம். விற்பனை பெறுமதி 129 ரூபா 92 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 35 சதம். விற்பனை பெறுமதி 134 ரூபா 80 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 59 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 65 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 52 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 476 ரூபா 27 சதம், ஜோர்தான் தினார் 253 ரூபா 16 சதம், குவைட் தினார் 591 ரூபா 35 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 30 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 47 ரூபா 87 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 48 ரூபா 88 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE