%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
Monday, 16 September 2019 - 19:44
மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்
514

Views
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 40 சதம் விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 7 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 221 ரூபா 61 சதம். விற்பனை பெறுமதி 228 ரூபா 38 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 196 ரூபா 37 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 96 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 52 சதம். விற்பனை பெறுமதி 185 ரூபா 56 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 02 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 71 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 121 ரூபா 41 சதம். விற்பனை பெறுமதி 126 ரூபா 39 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 129 ரூபா 23 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 37 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 64 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 53 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 478 ரூபா 29 சதம், ஜோர்தான் தினார் 254 ரூபா 36 சதம், குவைட் தினார் 593 ரூபா 44 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 53 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 8 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 9 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE