%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
Tuesday, 24 September 2019 - 20:02
மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்
6

Shares
721

Views
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 47 சதம் விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 14 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 222 ரூபா 1 சதம். விற்பனை பெறுமதி 228 ரூபா 96 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 93 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 63 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 180 ரூபா 5 சதம். விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 19 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 45 சதம் விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 25 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 120 ரூபா 27 சதம். விற்பனை பெறுமதி 125 ரூபா 30 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 129 ரூபா 64 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 88 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 65 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 56 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 480 ரூபா 58 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 68 சதம், குவைட் தினார் 596 ரூபா 90 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 77 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 32 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 35 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE