මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1540 දක්වා ඉහළට
මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1540 දක්වා ඉහළට
Friday, 29 May 2020 - 18:51

මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1540 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.ඒ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් නව දෙනෙකු වාර්තාවීමත් සමඟයි.   Read More..

මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1531 දක්වා ඉහලට
Friday, 29 May 2020 - 18:08

මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1531 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.ඒ... Read More..

ජුනි මස 5 සහ 6 දිවයිනේ සියලු සුරාසැල් සහ මස් මාංශ අලෙවිසැල් වැසේ
Friday, 29 May 2020 - 19:10

ලබන ජුනි මස 5 සහ 6 දිවයිනේ සියලුම සුරාසැල්, මස් මාංශ අලෙවිසැල්,... Read More..

පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය - අද 6.55ට
Friday, 29 May 2020 - 18:24

පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය... Read More..

කඩාවැටුණු මුල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්කරුවන්ට මුදල් ගෙවන ලෙස ජනපති නියම කරයි (වීඩියෝ)
Friday, 29 May 2020 - 18:00

කඩාවැටුණු මුල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් ගෙවිය හැකි... Read More..
1   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business