ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය යෙදි ඇති අද දිනයේ සත්‍යග්‍රහයක් (වීඩියෝ)
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය යෙදි ඇති අද දිනයේ සත්‍යග්‍රහයක් (වීඩියෝ)
Monday, 08 March 2021 - 22:43

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය යෙදි ඇති අද දිනයේ වයස අවුරුදු 45 ට වැඩි රැකියා විරහිත උපාධිධාරි කාන්තාවන් පිරිසක් රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් සභා පළාත්පාලන... Read More..

හෙට දවසේ බඩ වියත රැක ගැනීමට මැටි සමඟ ඔට්ටුවෙන කතුන් (වීඩියෝ)
Monday, 08 March 2021 - 22:38

ලෝකයක් එක්ව කාන්තා දිනය අභිමානයෙන් සමරණ අද දිනයේත් තම පවුල... Read More..

මෙරට 21,919,000 වූ සමස්ථ ජනගහනයෙන් 11,306,000 ම කාන්තාවන් (වීඩියෝ)
Monday, 08 March 2021 - 22:20

2020 වසර වන විට මෙරට 21,919,000 වූ සමස්ථ ජනගහනයෙන් 11,306,000 ම කාන්තාවන්.... Read More..

දේශපාලන පළිගැනීම් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයින්ගේ අදහස් (වීඩියෝ)
Monday, 08 March 2021 - 21:58

පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ සිදුවූ දේශපාලන පළිගැනීම් සම්බන්ධයෙන්... Read More..

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් ඉතාලියේ වෙරෝනා නගරයේදී විරෝධතාවයක (වීඩියෝ)
Monday, 08 March 2021 - 21:41

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් වහාම ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට මැදිහත්වන... Read More..

1   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business