Exclusive Clips

Hiru News 6.55
Hiru News 9.55

Hiru News 11.55

මහවිරු සැමරුම් නතර කිරීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට
මහවිරු සැමරුම් නතර කිරීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට
Tuesday, 24 November 2020 - 16:57

මුලතිව්, කිලිනොච්චි සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල මෙම සතිය පුරා සංවිධාන කර ඇති මහ විරු සැමරුම් අත්හිටුවීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරී... Read More..

පාසල් සුරැකීමේ ජනතා ව්‍යාපාරය නුවරඑළියේ විරෝධතාවක
Tuesday, 24 November 2020 - 16:52

2019 - 2020 වර්ෂවලට අදාළව විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගැනීමේදී  අසාධාරණයට... Read More..

වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට පෙර අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවන්නැයි උපදෙස්
Tuesday, 24 November 2020 - 16:21

වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේදී වන්දි ප්‍රදානය... Read More..

අකුරණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙකකට සංචරණ සීමා
Tuesday, 24 November 2020 - 16:16

කොරෝනා ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තාවීමත් සමඟ අකුරණ - සෞඛ්‍ය... Read More..

තවත් 465ක් සුවය ලබයි
Tuesday, 24 November 2020 - 16:06

මෙරට තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 465 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.... Read More..


දවසේ වීඩියෝව
පිල්ලෙයාන්ට ඇප
Tuesday, 24 November 2020 - 14:371   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business