Exclusive Clips

Hiru News 6.55
Hiru News 9.55

Hiru News 11.55

සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට දින නියම වෙයි
සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට දින නියම වෙයි
Friday, 14 August 2020 - 15:42

අගෝස්තු 17 වන දින සිට සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කරනවා. Read More..

සිරගතව සිටින මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගේ සහෝදරියක් අත්අඩංගුවට
Friday, 14 August 2020 - 14:45

සිරගතව සිටින මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගේ සහෝදරියක් ගල්කිස්සේදී... Read More..

බ්‍රසීලයෙන් චීනයට ගෙන ආ කුකුළු මස්වලින් කොරෝනා වෛරසය හමුවේ
Friday, 14 August 2020 - 14:21

බ්‍රසීලයෙන් ආනයනය කළ කුකුළු මස් ඇසුරුම්වලින් කොරෝනා වෛරසය... Read More..

පුත්තලම සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක ආක්‍රමණය කළ කීඩෑ උවදුර (වීඩියෝ)
Friday, 14 August 2020 - 14:14

ඕනෑම ගොවියෙකුගේ සිහිනය, සරු අස්වැන්නක්.නමුත් අස්වනු නෙලීම... Read More..

ඉලුක් පඳුරුවලින් වැසී ගිය නාතගනේ පාසල් දරුවන්ගේ අනාගත ක්‍රීඩා සිහිනය (වීඩියෝ)
Friday, 14 August 2020 - 14:10

ගම්මානයේ දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කෞෂල්‍යය වැඩි දියුණු කරනු වස්,... Read More..
1   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business