ජා ඇළ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ජනතාවට නිලධාරීන්ගෙන් අකාරුණික සැළකිලි (වීඩියෝ)
ජා ඇළ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ජනතාවට නිලධාරීන්ගෙන් අකාරුණික සැළකිලි (වීඩියෝ)
Friday, 05 March 2021 - 20:40

ජා ඇළ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ජනතාවට එහි නිලධාරීන් අකාරුණික අයුරින් සලකන බව ජනතාව පවසනවා.අද සී.අයි.ඒ.අනාවරණය ඒ පිළිබඳවයිසේවක... Read More..

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 182ක් හමුවෙයි
Friday, 05 March 2021 - 20:35

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 156දෙනෙකු වාර්තාවී... Read More..

කොවිඩ් එන්නත්කරණය සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීමෙන් රට තුළ අර්බුදයක් - විපක්ෂනායක (වීඩියෝ)
Friday, 05 March 2021 - 20:16

කොවිඩ් එන්නත්කරණය සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන්... Read More..

තවත් කොරෝනා මරණ 04ක්
Friday, 05 March 2021 - 20:04

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත මරණ 04ක් වාර්තාවී... Read More..

ද්‍රව වායු විදුලිබලාගාරයට අගමැති මුල්ගල තියයි (වීඩියෝ)
Friday, 05 March 2021 - 19:35

සංවර්ධනයේදී ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතා හඳුනා ගත යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය... Read More..

1   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business