Live Now

Budget 2024

 • ජාත්‍යන්තර දේශගුණ විපර්යාස විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට කොත්මලේ ජලාශයට ඔබ්බෙන් ඉඩම් අක්කර 600ක් වෙන් කෙරේ.
 • පින්නවල - කිතුල්ගල සංචාරක කොරිඩෝවක්. වසර 03ක ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 750ක් වෙන් කෙරේ.
 • ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික තාක්ෂණික සහයෝගිතා ගිවිසුමක්.
 • ශ්‍රී ලංකා රේගු නීති නවීකරණය කිරීමට පියවර ගැනේ.
 • ණය ගැනීමේ සීමාව රුපියල් බිලියන 3900 සිට රුපියල් බිලියන 7350 දක්වා වැඩි කරයි.
 • රාජ්‍ය බැංකු දෙකේ කොටස්වලින් සියයට විස්සක් ආයෝජකයින්ට.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තයේ පූර්ණ ධාරිතාවක් අත්කර ගැනීම සඳහා මාස තුනක විශේෂ සැලැස්මක්.
 • ජනසභා ලේකම් කාර්යාල පිහිටුවීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 700ක් වෙන් කෙරේ.
 • මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටසේ වැඩකටයුතු චීනය සමඟ එක්ව ආරම්භ කරනවා.
 • හිඟුරක්ගොඩ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ මූලික කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන දෙකක් වෙන් කරනවා.
 • ජනවාරි 1 වැනිදා සිට මහ නගර සභා වලට වැටුප් ගෙවීම සඳහා සියයට අසූවක මූල්‍යනය ක් ලබා දෙනවා
 • ජනසභා ලේකම් කාර්යාල පිහිටුවීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 700 ක් වෙන් කෙරේ.
 • මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටසේ වැඩකටයුතු චීනය සමඟ එක්ව ආරම්භ කරනවා.
 • හිඟුරක්ගොඩ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ මූලික කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන දෙකක් වෙන් කරනවා.
 • ජනවාරි 1 වැනිදා සිට මහ නගර සභා වලට වැටුප් ගෙවීම සඳහා සියයට අසූවක මූල්‍ය ණයක් ලබා දෙනවා.
 • ජනසභා ලේකම් කාර්යාල පිහිටුවීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 700 ක් වෙන් කෙරේ.
 • 1998 දී ආරම්භ වූ බිම් සවිය වැඩසටහන යටතේ මුළු ඉඩම් කට්ටි මිලියන 12න් ඉඩම් කට්ටි මිලියනයක් ආවරණය කර තිබෙනවා. මෙම වැඩසටහන කඩිනමින් නිම කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා රුපියල් මිලියන 600ක් බව ජනපති කියයි.
 • පිටකොටුව,ගාල්ල,මාතර,අනුරාධපුර,යාපනය වැනි මහා නගර ආශ්‍රිතව දුම්රිය ස්ථානය නගර ඉදිකිරීම සඳහා දෙස් විදෙස් ආයෝජන කැඳවීමට යෝජනා
 • රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ගේ මාසික ජීවන වියදම රුපියල් 6,025 දක්වා වැඩි කෙරේ - ජනාධිපති
 • පේරුන්තොට්වල පදිංචිව සිටින ජනතාවට නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය අයිතිය ලබා ගැනීම, ආරම්භක පියවර සඳහා බිලියන 04ක් වෙන් කරනවා.
 • කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ද නීති හඳුන්වා දෙයි
 • උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වල අභ්‍යන්තර ගැටුම් නිමා වුුුවත් තවමත් නැවත පදිංචි නොකළ තැන් තිබෙනවා ඒ සඳහා මෙවර රුපියල් මිලියන දෙදාහක් වෙන් කරනවා.
 • යාපනයේ ජල ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබාදීම සඳහා මූලික කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 250ක් ලබා දෙයි.
 • පූනරින් නගරය සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 500 ක් ලබා දෙනවා.
 • පහල මල්වතු ඔය ව්‍යාපෘතිය සඳහා තවත් මිලියන 2500 ක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කරයි
 • අතුරුදන් වූවන් වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීම කඩිනම් කිරීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන දාහක් වෙන් කරයි
 • මහා විහාර විශ්ව විද්‍යාලයක් ඉදිකිරීමට එහි මූලික කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 450 ක් වෙන් කරයි
 • බණ්ඩාරවෙල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කරනවා
 • මහනුවර බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාර කෞතුකාගාරය සඳහා ඉදිරි වසර සඳහා මිලියන දෙසීයක් යොදවනවා.
 • පාසල් සහ පළාත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගොඩනැගීම සඳහා සඳහා බිලියන 1.5ක් වෙන් කරයි.
 • 2024 ජනවාරි මාසයේදී අනුරාධපුරයේ සිට මිහින්තලා දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවසන් කරන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන් කරන අතර, මිහින්තලේ දුම්රිය ස්ථාන පරිශ්‍රයේ ප්‍රවාහන, ආර්ථික, බහාලුම් සහ ගබඩා පහසුකම් සහිත විශාල නගර පදනමක් පෞද්ගලික අංශයේ මූල්‍ය ආධාර මත පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 200ක්.
 • කොළඹ වතු ජනතාවගේ ජීවන තත්වය වැඩි කිරීම සඳහා නව වැඩසටහනක්.
 • වී නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2500ක් වෙන් කරනවා.
 • මහා පරිමාණයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අක්කර ලක්ෂ තුනක් වෙන් කරනවා.
 • මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන දෙසීයක් වෙන් කරනවා
 • වාණිජ බැංකු හරහා ණය ක්‍රමයක් යෝජනා කරනවා රැකියාවක් ලබා ගත් පසු ඒ ණය ආපසු ගෙවීමට හැකියාවක් ලබා ලබා දෙනවා.
 • පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ශ්‍රී ලංකා පදනමට රුපියල් මිලියන 150 ක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කරනවා.
 • ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කරයි.
 • ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැකසීම සඳහා වෙනම ආයතනයක් පිහිටුවනවා.
 • ලංකාවේ වෛද්‍ය පර්යේෂණ සෙසු රටවල මට්ටමට ගෙන ඒම සඳහා කටයුතු කරනවා.එහි මුල් අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන 75 ක් වෙන් කරනවා පසුව තවත් වෙන් කරනවා.
 • බදුල්ලට හෘද සහ පෙනහලු. පුනර්ජීවන ඒකකයක් ලබා දෙනවා.ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන තුන්සියයක් වෙන් කරයි.
 • දේශීය ආයුර්වේද ආයුරුවේද සත්කාර මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන සීයක් වෙන් කරයි.
 • ස්වභාවික විපත් නිසා හානියට පත් පාලම්, මාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන දෙකක් වෙන් කරයි.
 • පූර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර.
 • නව විශ්ව විද්‍යාල විශ්ව විද්‍යාල හතරක් පිහිටුවීමට පියවර.
 • අබලන් ග්‍රාමීය මාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන දහයක් වෙන් කරයි.
 • කඳුකර ප්‍රදේශ වල පොදු පහසුකම් නංවාලීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10 වෙන් කරයි.
 • ආර්ථික අර්බුදය සඳහා නවතා දැමූ ව්‍යාපෘති යළි ඇරඹීම සඳහා බිලියන 55 ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන යොදවනවා.
 • ආබාධ හා වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන දීමනාව රුපියල් පන්දාහේ සිට 7500 දක්වා ඉහළ දමයි
 • බිම්සවිය වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 600 ක් වෙන් කරනවා.
 • වතුකරයේ නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අයිතිය ලබාදීමට කටයුතු කරනවා මෙහි මූලික පියවර ලෙස බිලියන 4 ක මුදලක් වෙන් කරනවා.
 • 2024 වසරේ දී පවුල් 50000කට පමණ කොළඹ නිවාස අයිතිය ලබා දෙනවා. ඉඩම් හා නිවාස අයිතිය පූර්ණ වශයෙන් ජනතාවට ලබා දෙයි මේ ක්‍රමය අනුව මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට සියයට හැත්තෑවක් පමණ ඉඩම් සහ නිවාස අයිති කරුවන් බවට පත් වෙනවා.
 • නාගරික නිවාස හිමිකම් අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා කුලී පදනමට ලබා දී තිබෙනවා. මේ පවුල්වලින් කුලිය අය කර ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරනවා එමෙන්ම මේ නිවාස වල පූර්ණ අයිතිය ඔවුන්ට ලබා දෙනවා.
 • පීලි පැනපු ආර්ථිකය යළි පීලි මත තැබුවා.
 • දුෂ්කර කාලය ගෙවාදැමුවොත් සුන්දර කාලය උදා වෙයි.
 • පසුගිය වසරට වඩා අද ආර්ථිකය යහපත්
 • නුවරඑළියට නව විශ්ව විද්‍යාලයක්
 • රාජ්‍ය සේවකයින්ජිගේ ජිවන වියදම් දීමනාවා 10,000 කින් වැඩි වෙනවා.
 • විශ්‍රාමිකයන් සඳහා ජීවන වියදම් දීමනාව 2500කින් වැඩි කරනවා.
 • වැන්දඹු හා අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුපට දායකත්වය සඳහා වැටුපෙන් අඩු කරන ප්‍රතිශතය සියයට අටක් දක්වා වැඩි කරනවා.
 • සියලු රජයේ සේවකයන්ට පෙර පරිදිම ආපදා ණය ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.
 • සමාජ ආරක්ෂණ සැලසුම් ලෙස අස්වැසුම වැඩසටහනට තුන්ගුණයකින් ප්‍රතිපාදන ඉහළ නංවනවා.
 • වැඩිහිටි පුරවැසියන් සඳහා වන රුපියල් 2000 ක මාසික දීමනාව රුපියල් 3000 දක්වා වැඩි කරනවා.
 • සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා රුපියල් බිලියන 30ක ණය පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.
 • නාගරික නිවාස හිමිකම් අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා කුලී පදනමට ලබා දී තිබෙනවා. මේ පවුල්වලින් කුලිය අය කර ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරනවා එමෙන්ම මේ නිවාස වල පූර්ණ අයිතිය ඔවුන්ට ලබා දෙනවා.
 • 2024 වසරේ දී පවුල් 50000කට පමණ කොළඹ නිවාස අයිතිය ලබා දෙනවා. ඉඩම් හා නිවාස අයිතිය පූර්ණ වශයෙන් ජනතාවට ලබා දෙයි මේ ක්‍රමය අනුව මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට සියයට හැත්තෑවක් පමණ ඉඩම් සහ නිවාස අයිති කරුවන් බවට පත් වෙනවා.
 • වතුකරයේ නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අයිතිය ලබාදීමට කටයුතු කරනවා, මෙහි මූලික පියවර ලෙස බිලියන 4 ක මුදලක් වෙන් කරනවා.
 • බිම්සවිය වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 600 ක් වෙන් කරනවා.
 • ආබාධ හා වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන දීමනාව රුපියල් පන්දාහේ සිට 7500 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.
 • ආර්ථික අර්බුදය සඳහා නවතා දැමූ ව්‍යාපෘති යළි ඇරඹීම සඳහා බිලියන 55ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන යොදවනවා.
 • කඳුකර ප්‍රදේශ වල පොදු පහසුකම් නංවාලීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10 වෙන් කර තිබෙනවා.
 • අබලන් ග්‍රාමීය මාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන දහයක් වෙන් කර තිබෙනවා.
 • නව විශ්ව විද්‍යාල විශ්ව විද්‍යාල හතරක් පිහිටුවීමට පියවර.
 • පූර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර.
 • ස්වභාවික විපත් නිසා හානියට පත් පාලම්, මාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන දෙකක් වෙන් කරනවා.
 • දේශීය ආයුර්වේද ආයුරුවේද සත්කාර මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන සීයක් වෙන් කරනවා.
 • බදුල්ලට හෘද සහ පෙනහලු. පුනර්ජීවන ඒකකයක් ලබා දෙනවා.ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන තුන්සියයක් වෙන් කරනවා.
 • ලංකාවේ වෛද්‍ය පර්යේෂණ සෙසු රටවල මට්ටමට ගෙන ඒම සඳහා කටයුතු කරනවා.එහි මුල් අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන 75 ක් වෙන් කරනවා පසුව තවත් වෙන් කරනවා.
 • ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැකසීම සඳහා වෙනම ආයතනයක් පිහිටුවනවා.
 • ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කරනවා.
 • පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ශ්‍රී ලංකා පදනමට රුපියල් මිලියන 150 ක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කරනවා.
 • වාණිජ බැංකු හරහා ණය ක්‍රමයක් යෝජනා කරනවා රැකියාවක් ලබා ගත් පසු ඒ ණය ආපසු ගෙවීමට හැකියාවක් ලබා ලබා දෙනවා.
 • කෘෂිකාර්මික හා ධීවර ක්ෂේත්‍රවල දියුණුවට සහාය වීම සඳහා පළාත් කෘෂිකර්ම හා ධීවර සංවර්ධන මණ්ඩල ස්ථාපිත කrana අතර, සියලුම කෘෂිකාර්මික සේවා මධ්‍යස්ථාන කෘෂිකාර්මික නවීකරණ මධ්‍යස්ථාන ලෙස වැඩිදියුණු කරන බව 2023/24 කන්නයේ සිට රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශය, දෙපාර්තමේන්තු, ගොවීන් සහ කෘෂි විද්‍යාඥයන්ගෙන් සමන්විත ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මෙම කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 2500ක් වෙන් කිරීමට මා යෝජනා කරනවා.\r\nවී නිෂ්පාදනය හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටොන් 3.5 සිට 8 දක්වා ඉහළ නැංවීම අරමුණයි. මේ ආකාරයට වියළි කලාපයේ වී අස්වැන්න ඉහළ ඵලදායි තත්ත්වයකට ගෙන ඒමේදී වගා නොකළ කුඹුරු වෙනත් ප්‍රයෝජනවත් වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගනී. එය භාවිතා කිරීමට අපට අවස්ථාව තිබෙනවා - ජනපති
 • ‍පෙරුන්තොට්වල පදිංචිව සිටින ජනතාවට නිවාස ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා මූලික පියවරක් ලෙස බිලියන 04 ක් වෙන් කරනවා.
 • කාලයක් තිස්සේ සිදුවන බදු පැහැර හැරීම් ඇතුළු අඩු පාඩු සකස් කර ගැනීමේ යෝජනා ගණනාවක් මෙවර අයවැයට ඇතුළත් කර තිබෙන බවත්, ඒ ඔස්සේ රාජ්‍ය ආදායම් වැඩිකරගත් විට අදට වඩා බදු සහන ලබාදීමට හැකිවන බවත් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා.
 • රාජ්‍ය සේවකයන්ට 2024 වසරේ ජනවාරි මාසයේ පළමු ජීවන වියදම රුපියල් 10,000ක් ලබා දෙන බව ජනාධිපති සඳහන් කළා.
 • ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නගරයේ පිහිටි IIT විශ්වවිද්‍යාලයේ මගපෙන්වීම යටතේ මහනුවර නගරයේ නව තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කරන අතර, මෙම ව්‍යාපාරය සඳහා ඉන්දියාව අපට පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා - ජනපති
 • සමකාලීන ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතා සමඟ පෙළගැසුණු නව ආර්ථික පදනමක් ඇති කරමින් රටේ අනාගතය හැඩගැස්වීමේදී මැතිවරණයකට වඩා වත්මන් වසරේ අයවැය වැදගත් බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කරන බව සඳහන් කළා.
 • 2024 අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සුවිශේෂී ආර්ථික හා දේශපාලන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. මෙම අද්විතීය ක්‍රමය හැඩගැස්වීමේදී අතීත අත්දැකීම්, ගෝලීය ප්‍රවණතා සහ අනාගත අභියෝග අපේක්ෂාවෙන් තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය ඇතුළත් කිරීමේ වැදගත්කම ජනපති අවධාරණය කළා.
 • 2024 අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ 2021 වසරේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5.7%ක ප්‍රාථමික අයවැය හිඟයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්විඳින නමුත් පෙරළියක් සිදු වූ බවත්, 2023 පළමු භාගයේදී රට අතිරික්තයක් අත්කර ගත් බවත් ජනපති කියයි.
 • බදු පැහැර හැරීම් වැනි දීර්ඝ කාලීන ගැටලු ඇතුළු අඩු පාඩු මඟහරවා ගැනීම අරමුණු කරගත් යෝජනා කිහිපයක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙවර අයවැයෙන් අවධාරණය කළා. රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වීමත් සමඟ වත්මන් තත්ත්වයට සාපේක්ෂව වැඩි බදු සහන පිරිනැමීමට ඉඩකඩ ඇති බවට ඔහු විශ්වාසය පළ කළා.
 • 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේදී 70% දක්වා ඉහළ ගිය උද්ධමනය 2023 ඔක්තෝම්බර් වන විට 1.5% දක්වා සාර්ථකව පහත හෙළීමට හැකි වූ බව සඳහන් කළ ජනාධිපතිතුමා සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ පෙන්වා දුන්නා. මීට පෙර බිංදුවට වැටී තිබූ විදේශ විනිමය සංචිතය සාර්ථක ලෙස නැවත පිරවීම ද ඔහු සඳහන් කළා. සැලකිය යුතු මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5ක් - ජනපති කියයි
 • මේ යන ගමනේ සාර්ථකත්වය අවධාරණය කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, එය රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළට ආරෝපණය කළ බව සඳහන් කළා. මෙම මුලපිරීම 2022 දී අත්විඳින ලද ආර්ථික අභියෝගවලින් මිදී ප්‍රගතිය සඳහා පදනමක් ස්ථාපිත කර ඇති බවට අවධාරණය කළ බව ජනපති කියයි.
 • ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි මූල්‍යමය වශයෙන් දුෂ්කරතා ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකුවලින් අඛණ්ඩව ණය ලබා ගැනීම ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා. බැංකු වල ස්ථායීතාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල් භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරනය කරනවා - ජනපති කියයි.
 • මේ යන ගමනේ සාර්ථකත්වය අවධාරණය කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එය රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළට ආරෝපණය කළ බව සඳහන් කළා මෙම මුල පිරීම 2022 දී අත්විඳින ලද ආර්ථික අභියෝගවලින් මිදී ප්‍රගතිය සඳහා පදනමක් ස්ථාපිත කර ඇති බව ජනපති අවධාරණය කළා.
 • ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි මූල්‍යමය වශයෙන් දුෂ්කරතා ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකුවලින් අඛණ්ඩව ණය ලබා ගැනීම ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා. බැංකු වල ස්ථායීතාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල් භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ජනපති අවධාරනය කළා.
 • මේ යන ගමනේ සාර්ථකත්වය අවධාරණය කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, එය රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළට ආරෝපණය කළ බව සඳහන් කළා. මෙම මුලපිරීම 2022 දී අත්විඳින ලද ආර්ථික අභියෝගවලින් මිදී ප්‍රගතිය සඳහා පදනමක් ස්ථාපිත කර ඇති බවට අවධාරණය කළ බව ජනපති කියයි.
 • මේ යන ගමනේ සාර්ථකත්වය අවධාරණය කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එය රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළට ආරෝපණය කළ බව සඳහන් කළා මෙම මුල පිරීම 2022 දී අත්විඳින ලද ආර්ථික අභියෝගවලින් මිදී ප්‍රගතිය සඳහා පදනමක් ස්ථාපිත කර ඇති බව ජනපති අවධාරණය කළා.
 • ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි මූල්‍යමය වශයෙන් දුෂ්කරතා ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකුවලින් අඛණ්ඩව ණය ලබා ගැනීම ජනාධිපතිතුමා පිළිගත් අතර, බැංකුවල ස්ථායීතාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල් භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ගැන ද අවධාරනය කරනවා - ජනපති
 • මූල්‍යමය වශයෙන් දුෂ්කරතා ඇති ජාතියක් පුනර්ජීවනය කිරීමේ අභියෝගාත්මක ස්වභාවය අවධාරණය කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, දේශපාලන වාසි තකා පමණක් අභිලාෂකාමී ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමෙන් වළකින්න. කෙටි කාලීන දේශපාලන අරමුණු සඳහා සිහින මාලිගා පසුපස හඹා යාම රට නැවත බංකොලොත් භාවයට තල්ලු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව ඔහු අවධාරනය කළා.
 • දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් මිත්‍යාව පැතිරීම නවත්වන අතර, දේශපාලනයට වඩා රට ගැන සිතා රට ඉහළටම ඔසවා තබන්නට සියලු දෙනා අවංකව කැපවන ලෙසද ඉල්ලා සිටිනවා - ජනපති
 • මූල්‍යමය වශයෙන් දුෂ්කරතා ඇති ජාතියක් පුනර්ජීවනය කිරීමේ අභියෝගාත්මක ස්වභාවය අවධාරණය කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, දේශපාලන වාසි තකා පමණක් අභිලාෂකාමී ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමෙන් වළකින්න. කෙටි කාලීන දේශපාලන අරමුණු සඳහා සිහින මාලිගා පසුපස හඹා යාම රට නැවත බංකොලොත් භාවයට තල්ලු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව ඔහු අවධාරනය කළා.
 • \"පිලි පැනීමට ලක් වූ ආර්ථිකය යළිත් යථා තත්ත්වයට පත් වී ඇත... වියදම් කැටි කිරීමට අපට තවදුරටත් නොහැකිය - දේශපාලන සටන් පාඨ රට හෝ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙන නොයන බව ඉතිහාසය පෙන්වා දී ඇත, සමහර කණ්ඩායම් තවමත් තේරුම් ගෙන නැත\" - ජනපති කියයි
 • 2022 දී රට තිබූ තැනින් ස්ථාවර කිරීමට අපට හැකි වුණා - 2024 අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ජනපති ප්‍රකාශ කරන්නේ සියලු ජනතාවට එක්ව නැගී සිටින ලෙසයි.
 • දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් මිත්‍යාව පැතිරීම නවත්වන අතර, දේශපාලනයට වඩා රට ගැන සිතා රට ඉහළටම ඔසවා තබන්නට සියලු දෙනා අවංකව කැපවන ලෙසද ඉල්ලා සිටිනවා - ජනපති
 • දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් මිත්‍යාව පැතිරීම නවත්වන ලෙස ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළ අතර, දේශපාලනයට වඩා රට ගැන සිතා රට ඉහළටම ඔසවා තබන්නට සියලු දෙනා අවංකව කැපවන ලෙසද ඉල්ලා සිටියේය.
 • සුරංගනා කතා කියා රටක් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැහැ. අවාසනාවකට රටේ ඇතැම් කණ්ඩායම් තවමත් මෙම තත්ත්වය අවබෝධකරගෙන නැහැ - ජනපති
 • මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රටේ 78 වැනි අයවැය කතාව සනිටුහන් කරමින් බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂා කළ 2024 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
 • සුරංගනා කතා කියා රටක් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැහැ. අවාසනාවකට රටේ ඇතැම් කණ්ඩායම් තවමත් මෙම තත්ත්වය අවබෝධකරගෙන නැහැ - ජනපති
 • සුරංගනා කතා කියා රටක් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැහැ. අවාසනාවකට රටේ ඇතැම් කණ්ඩායම් තවමත් මෙම තත්ත්වය අවබෝධකරගෙන නැහැ - ජනපති
 • කාලයක් තිස්සේ දේශපාලන පක්ෂ ලබා දුන් ඡන්ද පොරොන්දු වල අවසන් ප්‍රතිඵලය රට බංකොළොත් වීමයි - ජනපති
 • පීලි පැන ඇඳ වැටී තිබූ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය යළිත් පීල්ල මතට ගත්තා - ජනපති
 • පීලි පැන ඇඳ වැටී තිබූ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය යළිත් පීල්ල මතට ගත්තා - ජනපති
 • මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රටේ 78 වැනි අයවැය කතාව සනිටුහන් කරමින් බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂා කළ 2024 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
 • මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රටේ 78 වැනි අයවැය කතාව සනිටුහන් කරමින් බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂා කළ 2024 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
 • මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රටේ 78 වැනි අයවැය කතාව සනිටුහන් කරමින් බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂා කළ 2024 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
 • 2022 දී රට තිබූ තැනින් ස්ථාවර කිරීමට අපට හැකි වුණා - 2024 අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ජනපති ප්‍රකාශ කරන්නේ සියලු ජනතාවට එක්ව නැගී සිටින ලෙසයි.
 • මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රටේ 78 වැනි අයවැය කතාව සනිටුහන් කරමින් බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂා කළ 2024 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
 • 78වැනි අයවැය කතාව ජනපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අරඹයි.Follow US


facebook
youtube
32ins
32ins
twitter
32ins
32ins

Hiru News 6.55

Hiru News 9.55

Hiru News 11.55

ප්‍රධාන පුවත
පොලිස්පති පුටුවේ වැඩබලන්න දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට (වීඩියෝ)
පොලිස්පති පුටුවේ වැඩබලන්න දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට (වීඩියෝ)
Wednesday, 29 November 2023 - 12:55

වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පත්කර තිබෙනවා.නොවැම්බර් 25 වන දින විශ්‍රාම ගිය හිටපු පොලිස්පති... Read More..


උණුසුම් පුවත්
හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති රොෂාන්ට පෙත්සමක්
Wednesday, 29 November 2023 - 16:35

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ක්‍රීඩා... Read More..

ප්‍රංශයේ පොදු ස්ථානවල දුම්පානය තහනම් කිරීමට පියවර
Wednesday, 29 November 2023 - 15:46

ප්‍රංශයේ පොදු ස්ථානවල දුම්පානය තහනම් කරන බව එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා... Read More..

නිල ණයකරුවන්ගේ කමිටුව (OCC) සහ ශ්‍රී ලංකාව එකඟත්වයක
Wednesday, 29 November 2023 - 15:37

IMF විස්තීරණ ණය විධිවිධානයන්ට අනුකූල වන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ... Read More..

\'\'මුල්තැන ජාතික ආරක්ෂාවට\'\' - වැඩ පොලිස්පතිගෙන් ප්‍රකාශයක්
Wednesday, 29 November 2023 - 14:58

ජාතික ආරක්ෂාවට මුල්තැන දෙමින්, මත්ද්‍රව්‍ය හා සංවිධානාත්මක... Read More..


දවසේ වීඩියෝව

1   |   2   |   3      »