Exclusive Clips

Hiru News 6.55
Hiru News 9.55

Hiru News 11.55

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු සන්ධානය පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 බලයක් හිමිකර ගනිමින් විශිෂ්ඨ ජයක් ලබයි
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු සන්ධානය පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 බලයක් හිමිකර ගනිමින් විශිෂ්ඨ ජයක් ලබයි
Friday, 07 August 2020 - 9:06

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු සන්ධානය 2020 මහ මැතිවරණයෙන් ආසන 151 ක් ලබා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකේ බහුතරයක් හිමිකරගෙන අති විශිෂ්ඨ... Read More..

රටම බලා සිටි කුරුණෑගල මනාප ප්‍රතිඵල ලැයිස්තුව නිකුත්වෙයි
Friday, 07 August 2020 - 9:08

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලයද මේ වනවිට නිකුත්වී... Read More..

මහ මැතිවරණයේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 10:15

මහ මැතිවරණයේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය... Read More..

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල මෙන්න
Friday, 07 August 2020 - 9:50

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල... Read More..

ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් මිලියන දෙක ඉක්මවයි
Friday, 07 August 2020 - 9:15

කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මිලියන 2 ඉක්ම වූ ලොව තුන්වන රට බවට... Read More..
1   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business