Exclusive Clips

Hiru News 6.55
Hiru News 9.55

Hiru News 11.55

ඡන්ද විමසීම අවසන් වෙද්දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශතයන්
ඡන්ද විමසීම අවසන් වෙද්දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශතයන්
Wednesday, 05 August 2020 - 17:51

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 9 වන පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රිවරුන් තෝරා පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පැවති ඡන්ද විමසීම පස්වරු 5ට... Read More..

ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණි කාන්තාවක් ඡන්ද පොළේදී මිය යයි
Wednesday, 05 August 2020 - 18:20

මිනුවන්ගොඩ, අලුතැපොල - වලගම්බා මහා විද්‍යාලයේ පැවති ඡන්ද... Read More..

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2,838 දක්වා ඉහළට
Wednesday, 05 August 2020 - 17:24

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනාආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2,838 දක්වා ඉහළ ගොස්... Read More..

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි (වීඩියෝ සහ ඡායාරූප)
Wednesday, 05 August 2020 - 17:21

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මිරිහාන පැඟිරිවත්ත විවේකාරාම... Read More..

ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි සහිත කාලගුණයක්
Wednesday, 05 August 2020 - 17:14

ඉදිරි පැය 36 තුළ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර 100 ඉක්මවූ... Read More..
1   |   2   |   3      »
Hiru Sports Corner
Hiru Entertainment
Hiru Business