රාජ්‍ය සේවය බරක් ලෙස සළකන නායකයෙකුට රට පාලනය කළ හැකිද?-ජනපති.

Thursday, 01 January 2015 - 19:13

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B7%83%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AF%3F-%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.
රාජ්‍ය සේවය බරක් ලෙස සළකන නායකයෙකුට රටක් නිසි කළමනාකරණයෙන් යුක්තව  පාලනය කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව ගැටළු සහගත බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ බදුල්ල - රිදීමාලියද්ද - ආදාඋල්පත ප්‍රදේශයේ අද පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්.  

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගිවන ජන හමු කිහිපයක් දෙහිඅත්තකණ්ඩිය - ගිරාදුරුකෝට්ටේ සහ මහනුවර යන නගරවල පැවැත්වුණා.