ජනපතිවරණයෙන් දිනන්නේ මෛත්‍රී - ජවිපෙ.

Friday, 02 January 2015 - 10:16

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+-+%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99.
ඡනාධිපතිවරණයට ඇත්තේ තවත් දින 6ක් පමණයි.  දිනෙන් දින ජනාධිපතිවරණය ළං වත්ම දේශපාලන වේදිකාවලින් ඇසෙන්නට ලැබෙන කතා ඉතාමත් රසවත්. මේ එවැනි ආකාරයේ දේශපාලන වේදිකාවන් කිහිපයකින් ඇසුනු කතා කිහිපයක්...

[MP3]s100461[/MP3]