පැල්මඩුල්ලේ ජන හමුවකට ගල් ප්‍රහාරයක්.

Friday, 02 January 2015 - 21:42

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
රත්නපුර - පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට සහාය පළ කරමින් පැවති ජන හමුවකට ගල් සහ බෝතල් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇතැයි වාර්තා වුණා. පැල්මඩුල්ල පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ එහිදී එක් අයෙකු තුවාල ලබා ඇති බවට වාර්තා වන බවයි.