දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි.

Sunday, 04 January 2015 - 9:08

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.
දුරුතු පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය අදයි. ඒ වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන විශේෂාංගය.
[MP3]s100576[/MP3]