බොකෝහරාම් අන්තවාදීන් නයිජීරියානු හමුදා කඳවුරක් අල්ලයි.

Monday, 05 January 2015 - 13:02

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.
බොකෝහරාම් අන්තවාදීන් නයිජීරියාවේ භගා නගරයේ පිහිටි යුද හමුදා කඳවුරක් අල්ලාගෙන තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ මෙම කඳවුර අල්ලාගැනීම සඳහා පැවති සටනේදී මියගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව පිළිබඳව වාර්තා මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවයි. භගා නගරයේ යුද හමුදාවට අයත්ව පැවති අවසන් කඳවුරද මෙය වනවා. අන්තවාදීන් මෙම කඳවුරට ගිනි තබා භගා නගරයේ පිහිටි ගොඩනැගිලි රැසකටද ගිනි තබා ඇති බව සඳහන්.