මැතිවරණ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලීසියට අවම බලය.

Tuesday, 06 January 2015 - 8:52

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA.
මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා අද (06) සිට පොලිස් නිලධාරීන් 65,000ක් පමණ යොදවන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ මුර සංචාර සහ මාර්ග බාධක ඇතුළු මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා මෙම නිලධාරීන් යොදවන බවයි.

මීට අමතරව මැතිවරණ රාජකාරියේ නිරත වන පොලිස් නිලධාරීන්ට ඡන්ද නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සිය අවම බලය පාවිච්චි කිරීමට ද අවසර ලබා දී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

මැතිවරණ නීරීක්ෂණ කටයුතු සදහා නිරීක්ෂකයින් 13,000ක් පමණ යෙදවීමට කටයුතු කරන බව පැෆ්රල් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළා.