ශ්‍රී ලංකාවේ කැලෑ අශ්වයන් 455ක්.

Wednesday, 21 January 2015 - 7:49

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%91+%E0%B6%85%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+455%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
ශ්‍රී ලංකාවේ කැලෑ අශ්වයින් වාර්තාවන යාපනය අර්ධද්වීපයේ ඩෙල්ෆ් දූපතේ පමණක් කැලෑ අශ්වයින් 455 දෙනෙකු සිටින බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එච්.ඞී. රත්නායක කියා සිටියේ කැලෑ අශ්වයින් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා සිදුකරන ලද වැඩපිළිවෙලේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම සමීක්ෂණය සිදුකළ බවයි. ඒ අනුව එම සතුන්ට අවශ්‍ය ජලය, වාස භූමි සහ ආහාර සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී තවදුරටත් අවධානය යොමු කර කටයුතු කරන බව ද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එච්.ඞී. රත්නායක සඳහන් කළා.