අලි සෙල්ලම් යළිත්.

Thursday, 22 January 2015 - 8:07

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A.
තාවකාලිකව නතර කරනු ලැබූ දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ අලි රැඟුම් හැකි ඉක්මණින් නැවත ආරම්භ කරන බව සත්වෝද්‍යානයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අනුර ද සිල්වා පවසනවා. සත්වෝද්‍යානයේ සිටි අලින්ට ක්‍ෂය රෝගය ඇතැයි යන සැකය හේතුවෙන් අලි රැඟුම් නතර කිරීමට බලධාරීන් මීට පෙර කටයුතු කළා. ඒ හේතුවෙන් සත්වෝද්‍යානයේ සිටි අලින් 8 දෙනෙකුට වනජීවී පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන් විවිධ පරීක්ෂණ සිදුකළා. අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අනුර ද සිල්වා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ මේ වනවිට සත්වෝද්‍යානයේ සිටින සියලූම අලින්ට ක්‍ෂය රෝගය නොමැති බවට පරීක්ෂණවලින් තහවුරු වී ඇති බවයි.

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අනුර ද සිල්වා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ අලි රැඟුම් නතර කිරීම හේතුවෙන් සත්වෝද්‍යානයට පැමිණෙන සංචාරකයින්ද විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇති බවයි.