පෙබරවාරි පළමු වැනිදා සිට වැලි ගොඩදැමීම සහ ප්‍රවාහනය තහනම් - මැණික් ගැරීමත් තහනම්.

Thursday, 22 January 2015 - 19:22

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.
ශ්‍රී ලංකාව තුළ මැණික් ගැරීමට කිසිදු විදේශීය සමාගමකට හෝ විදේශිකයෙකුට ඉඩ නොදෙන ලෙසත්, ඒ සඳහා ඉල්ලීම් ලැබී ඇත්නම් වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන උපදෙස් දී තිබෙනවා. මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජකාරී ආරම්භ කරමින් ජනාධිපතිවරයා සිය නිලධාරීන්ට මෙම උපදෙස් ලබාදුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ. මීට අමතරව පෙබරවාරි මස 01 වැනිදා සිට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලි ගොඩදැමීම සහ ප්‍රවාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දමන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා එහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. දිවයිනේ වැලි ගොඩදැමීමට සුදුසු සහ නුදුසුදු ප්‍රදේශ මොනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් සති දෙකක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසයි එහිදී ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ.