නිදහස් පෙරහුරුව වෙනුවෙන් කෝට්ටේ මාර්ග වැසේ.

Monday, 26 January 2015 - 19:37

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A.
නිදහස් දින පෙරහුරු වැඩසටහන පැවැත්වෙන දිනයන්හි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අවට මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු සීමා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව හෙට (27) උදෑසන 8.30ට සිට මධ්‍යහන 12.00 දක්වා ජපන් මිත්‍රත්ව පාර, පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපස පාර, පොල්දූව හන්දියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දෙසට ඇති පාර්ලිමේන්තු පාර, පාලන් තුන හන්දියෙන් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට ඇති මාර්ගය මෙලෙස ගමනාගමනයට සීමා වනු ඇති. ඒ හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.