ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය තුමා හමුවෙයි.

Tuesday, 27 January 2015 - 13:07

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන ඇන්ඩෘ මෑන් මහතා ඊයේ (26) ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රැවන් විජයවර්ධන මහතා මුණ ගැසින.

මෙහිදී ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීයා අතර දෙරටටම වැදගත්වන ද්විපාර්ශ්වීය කරුණු සම්බන්ධයෙන් කෙටි සුහද සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබීය.

සාකච්ඡාව අවසානයේදී මෙම අවස්ථාව සිහිපත්වීම සදහා ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් ඇන්ඩෘ මෑන් මහතා වෙත සමරු තිළිණයක්ද පිළිගන්වනු ලැබීය.