ශාන් විජේලාල්ට එරෙහිව මෙත්සිරිගෙන් පැමිණිල්ලක්.

Tuesday, 27 January 2015 - 13:34

%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල්ට එරෙහිව ගාල්ල නගරාධිපති මෙත්සිරි ද සිල්වා අද (27) දහවල් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ, දකුණු පළාත් මහඇමතිවරයා වංචා සහ දූෂණ සිදුකර ඇති බව පවසමින්.