වෛද්‍යවරුන් රාඡ්‍ය සේවය අතරතුර පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතනවල සේවය කිරීමට එරෙහිව දැඩි පියවර

Tuesday, 27 January 2015 - 16:56

%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB
රජයේ වෛද්‍යවරුන් රාඡ්‍ය සේවය කරන අතරතුර පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතනවල සේවය කරන්නේ නම් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. මෙම සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවේ නිරතව සිටින වෛද්‍යවරුන් පිළිබඳව සොයාබැලීමට සෞඛය අමාත්‍යංශය දැඩි පියවර ගන්නාබව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වරයා සඳහන් කළා.