පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම ගැන තවත් නීති දැඩි වේ.

Wednesday, 28 January 2015 - 7:28

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A.
මින් ඉදිරියට චක්‍රලේඛ උපදෙස් නොතකා කටයුතු කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොතබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ ඉදිරි අයවැයෙන් ප්‍රමාණවත් මුදල් වෙන් කෙරෙන තුරු පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම සිදුකළ හැක්කේ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ඇතිව පමණක් බවයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු අනාවරණය කළේ ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සමඟ ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ (27) පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.