ශිරාණි බණ්ඩාරනායක උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයට පිවිසේ

Wednesday, 28 January 2015 - 13:06

%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%9A
මෙරට 43 වන අගවිනිසුරු  ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මේ වන විට උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය තුළට පිවිසි බව එහි සිටින අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මල් කළඹක් දී ඇයව පිළිගත් බව ද ඔහු කියා සිටියා.අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට ඉවත් වන ලෙස බල කරමින් නීතිඥයන් පිරිසක් අද (28) පෙරවරුවේ අලූත්කඬේ උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක ද නිරත වුණා.