ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන බලාපොරොත්තුවක් - ඔබාමා කියයි

Wednesday, 28 January 2015 - 13:51

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වන විට නව බලාපොරොත්තුවක් පවතින බව ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ, සිය තුන් දින නිළ සංචාරය අවසන් කර ඊයේ (27) ඉන්දියාවෙන් පිටත්ව යාමට පෙර ඔහු සිදුකළ ප්‍රකාශයේදියි. ඉන්දියාව දකුණු ආසියානු කලාපයේ බලවතා බව සඳහන් කළ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම තුළින් වාසි රැසක් අත්කර ගත හැකි බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මිනිස් ජාවාරම් මැඬලීම සඳහා ඉන්දියාවට සහ ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත් සුදුසු පියවර අනුගමනය කළ හැකි බවයි ජනාධිපති ඔබාමාගේ අදහස වී ඇත්තේ. ආගම් රැසකට අයත් ජාතීන් වාසය කරන රටවල් දෙකක් ලෙස ඉන්දියාවට සහ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගත හැකි වාසි සම්බන්ධයෙන් ද ඔහු මෙහිදී පැහැදිලි කර තිබෙනවා.