ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වාගෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

Wednesday, 28 January 2015 - 19:53

%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන සහ ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා අද අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ, අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට ඉදිවන තට්ටු 47 කින් යුත් ග්‍රෑන්ඩ් හයට් ගොඩනැගිල්ල හා ඉඩම සෙලින්කෝ සමාගමෙන්, සිනෝ ලංකා සමාගමට පැවරීමේදී සිදුවී ඇතැයි කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සොයා බලන ලෙස ඉල්ලමින්. අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂමට යාමට පෙර ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මාධ්‍යවේදීන් එම ගොඩනැගිල්ල ඉදිිවෙමින් පවතින ස්ථානය වෙත ද රැගෙන ගියා. මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා.