කෝටි එකහමාරකට වැඩි මුදලක් වංචා කළ පුද්ගලයෙකුට වැඩවරදී.

Thursday, 29 January 2015 - 8:24

%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93.
ව්‍යාජ මූල්‍ය සමාගමක් පවත්වාගෙන යමින් රුපියල් කෝටි එකහමාරකට වැඩි මුදලක් වංචා කළ පුද්ගලයෙකු මාතර කොට්ඨාශ වංචා විමර්ශන අංශය ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔහු පෞද්ගලික සමාගමක් ලෙස මෙම මූල්‍ය සමාගම පිහිටුවා ඇති අතර මහ බැංකුවේද ලියාපදිංචි වී නොමැති බවයි වාර්තාවන්නේ. මීට අමතරව ඔහු රන් භාණ්ඩ අලෙවි සැලක කළමනාකරුවෙකු ලෙසද සේවය කර තිබෙනවා. මොහුට විරුද්ධව මාතර ප්‍රදේශයෙන් පමණක් පැමිණිලි 10 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ. දිවයිනේ දැනට පවත්වාගෙන යන ප්‍රසිද්ධ මූල්‍ය ආයතනයක නමින් මෙය පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.