පොලිස් මාරු කල් යයි.

Friday, 30 January 2015 - 13:15

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.
හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ දස දහසකට ආසන්න පොලිස් නිලධාරින්ගේ මාරුවීම් මැයි මස පළමුවැනිදා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා. එම මාරුවීම් මැයි පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ.